Nueva página web para los trámites de Clubs Deportivos

26. noviembre, 2013

Uncategorized

article-image

La Direcció General d’Esports informa que disposa de nova pàgina web sobre els tramits dels Clubs Esportius. Podeu accedir-hi des de la pàgina principal de la Conselleria de Turisme i Esports, Direcció General d’Esports, Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

Aquí teniu un enllaç directe als diferents tràmits:
– Nova inscripció d’un club esportiu
– Canvi de junta directiva
– Modificació dels estatuts (canvi de domicili social, canvi de denominació, creació de secció esportiva, altres modificacions estatutàries)
– Dissolució i liquidació
– Sol·licitud de certificats

Feim extensiva aquesta comunicacio als clubs esportius que estan adscrits a la Federació d’Automobilisme de les Illes Balears.

Atentament,

Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears
Servei d’Administració Esportiva
Direcció General d’Esports