Desplaçaments Interilles 2016

1. septiembre, 2016

Uncategorized

article-image

La Direcció General d’Esports i Joventut està elaborant la convocatòria de subvencions per a desplaçaments entre illes que es facin des de l’1 de setembre de 2016 fins que es publiqui la convocatòria vinculada al contracte d’agència de viatges.

Aquesta nova convocatòria entrarà en vigor quan es publiqui al BOIB

Es podran subvencionar els desplaçaments que es facin des de l’1 de setembre de 2016.

El termini per a presentar les sol·licituds serà el següent:

– Campionats o proves fetes des de l’1 de setembre de 2016 fins a la data de publicació de la convocatòria al BOIB: el termini és de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.

– Campionats o proves fetes des de la data de la publicació de la convocatòria al BOIB  fins que es formalitzi el contracte núm. CONTR 2016 1582 i es publiqui la convocatòria de subvencions a la que es vincula el contracte, serà de deu dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se fet el campionat, prova esportiva o partit.

Descarregar pdf:  Informació interilles 2016