La Federació d’Automobilisme de les Illes Balears, el convoca a la reunió de l’Assemblea el proper dia 10 de desembre a les 15:30 hores en primera convocatòria i mitja hora mes tard en segona, dita reunió es durà a terme al
Velòdrom Illes Balears i amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels reglaments dels diferents Campionats de Balears 2023.
2. Presentació i aprovació del Calendari 2023.
3. Pregs i preguntes